Rozporządzenia

Internetowy System Aktów Prawnych  |  Dziennik Ustaw  |  Monitor Polski | Prawo miejscowe


  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Nrodowej z dnia 19 grudnia 2000r.
    w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, srtystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania.