Aktualności

„Tak jak orły wzlatujemy…”-otwarcie sali gimnastycznej

Autor: Dorota Czaicka
Placówka: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Kętach 07.10.2018
​W piątek, 5 października, miało miejsce wyjątkowe Święto Szkoły. Był to dla nas wszystkich dzień szczególny. Uczciliśmy naszych patronów- Bohaterów Westerplatte oraz nastąpiło uroczyste oddanie do użytku nowej sali gimnastycznej. Nasze serca przepełniały radość i wdzięczność. W końcu marzenia się spełniły!
Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą w Kościele pw. Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Następnie delegacja uczniów uroczyście złożyła kwiaty pod tablicą pamięci Bohaterów Westerplatte. Główna część uroczystości odbyła się już w nowym wnętrzu- upragnionej sali sportowej.
​Swoją obecnością zaszczycili nas:Krzysztof Jan Klęczar, burmistrz Gminy Kęty
Rafał Ficoń, zastępca burmistrza Gminy Kęty
Marcin Śliwa, zastępca burmistrza Gminy Kęty
Jarosław Jurzak, wicestarosta Powiatu Oświęcimskiego
Marek Nycz, przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Grażyna Zątek, skarbnik Gminy Kęty
Ewelina Jura – Bączek, sekretarz Gminy Kęty
Urszula Włodarczyk, wieloletni dyrektor i nauczyciel szkoły, Radna Gminy Kęty
ks. Wacław Pelczar, proboszcz parafii w Kętach Podlesiu
Józef Skudlarski, wieloletni przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach,
Henryk Jurczak, inspektor nadzoru inwestycji
Dyrektorzy wydziałów Gminy Kęty
Emerytowani dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy szkoły
Rada Rodziców działająca w szkole
Radni Powiatu Oświęcimskiego
Radni Gminy Kęty
Prezesi, dyrektorzy i kierownicy jednostek gminnych
Przedstawiciele służb mundurowych
Dyrektorzy szkół i przedszkoli Gminy Kęty i Powiatu Oświęcimskiego
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach i Miejskiej Rady Seniorów
Zarząd Dzielnicy Podlesie
Na sali byli również wszyscy uczniowie naszej szkoły i nauczyciele.Na początek przemawiała Dyrektor ZSPnr3, Lidia Danek. Dziękując wszystkim za przybycie, wyraziła wdzięczność za to, iż po wielu latach starań marzenie się spełniło. Wyraziła przekonanie, iż ten nowoczesny obiekt będzie dobrze służył uczniom, a także mieszkańcom Podlesia i całych Kęt. Burmistrz Gminy Kęty, Krzysztof Jan Klęczar, podkreślił, iż budowa sali sportowej przy naszej szkole była inwestycją konieczną, by dzieci miały odpowiednie warunki do rozwoju kultury fizycznej na miarę XXI wieku. Swoje przemówienia wygłosili także- Jarosław Jurzak, Urszula Włodarczyk, Józef Skudlarski oraz Henryk Jurczak.
Po uroczystym przecięciu wstęgi i poświęceniu sali swoją akademię zaprezentowali uczniowie. Była ona podzielona na dwa etapy- część poświęcona Bohaterom Westerplatte oraz pokazy artystyczne, które połączono ze wzniosłymi słowami utrzymanymi w duchu sportu. Mogliśmy podziwiać boginie, które przynosiły pokój, zdrowie i siłę, pokazy taneczne, akrobatyczne i sportowe. Istotny element stanowiła recytacja fragmentów Ody do sportu Pierre’a de Coubertin’a na tle Poloneza husarii Krzesimira Dębskiego. Jej słowa są kwintesencją idei sportu:O Sporcie, tyś jest Postęp! By móc ci służyć, człowiek musi stale rozwijać ciało i rozwijać ducha. To ty mu wpajasz te mądre zasady, które wzbraniając mu naruszać zdrowie, wysiłek jego uczynią skutecznym!W życiu ważne jest wiele rzeczy. Jednak w tym jakże cudownym dniu podkreślaliśmy, że ważny jest też SPORT! Dzięki niemu stajemy się lepszymi ludźmi. W nowoczesnej sali gimnastycznej łatwiej nam będzie osiągać nasze cele. Dzięki niej możemy wzlatywać- wyżej, mocniej, silniej!Małgorzata Gładka


Powrót