Aktualności

Warsztaty ekologiczne w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi

Autor: Beata Dwornik
Placówka: Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Sikorskiego w Nowej Wsi 10.10.2018
2 października odbyły się warsztaty ekologiczne na temat dbałości o środowisko naturalne, w których wzięły udział klasy: 3a, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a i 6b.
Zajęcia poprowadzone przez p. Wojciecha Jaskułę dotyczyły zagadnień gospodarowania odpadami, ich segregowania i ponownego przetwarzania. Odbyły się w formie rozmowy z pokazem, dyskusji, ćwiczeń kreatywnych, sesji pytań i odpowiedzi.


Uczniowie dowiedzieli się co to są odpady, co się z nimi dzieje i jakie są dobre sposoby na pozbywanie się śmieci. Przekonali się jakim zagrożeniem jest ich spalanie i urządzanie dzikich wysypisk - zatrute powietrze, woda, gleba i choroby ludzi, roślin, zwierząt. Prowadzący zwrócił uwagę na odpady niebezpieczne, które należy oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy Przedsiębiorstwie Komunalnym „Komax” w Kętach.

Podczas spotkania uczestnicy obejrzeli filmik pt. „Ekologiczny dom”, ukazujący jedną z rodzin, która wykazuje właściwy stosunek do środowiska przyrodniczego - segreguje odpady, oszczędza wodę i energię elektryczną. Zapoznali się z ciekawymi pomysłami na wykonanie różnych przedmiotów z odpadów, głównie butelek plastikowych. Następnie przystąpili do ćwiczeń praktycznych i zaprezentowali swoje umiejętności segregowania śmieci do odpowiednich worków.Warsztaty pomogły uświadomić uczniom konieczność segregowania odpadów i ponownego ich przetwarzania, przyczyniły się się do rozwijania postaw proekologicznych wyrażających się poczuciem obowiązku wobec przyrody a tym samym całej ludzkości.


Beata MatusiakPowrót