Aktualności

Ekologia w SP 2 w Kętach

Autor: Bogdan Guzik
Placówka: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Monte Cassino w Kętach 20.11.2019
Podsumowanie działań ekologicznych w Szkole Podstawowej nr 2 w Kętach.
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE Ekologia w SP 2 w Kętach
6 listopada 2019r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Monte Cassino odbyło się Uroczyste Podsumowanie Projektu Ekologicznego, który był zorganizowany przez szkołę
i realizowany w bieżącym roku szkolnym 2019/2020.
W ramach projektu uczniowie klas I-III wzięli udział w wieloaspektowym programie działań kształtującym właściwe postawy ekologiczne. Objęły one m.in. inicjatywę „Umiem segregować śmieci”, wycieczkę do lasu i spotkanie z pracownikiem służb leśnych. Uczniowie klas starszych IV – VIII rozwijali swoją wrażliwość ekologiczną poprzez udział w konkursie plastycznym pt. „ STOP PLASTIKOM”.
Honorowymi gośćmi, którzy przybyli na podsumowanie wszystkich działań projektowych byli:
Pan Robert Samek - Prezes Konsorcjum Olejów Przepracowanych,
Pan Krzysztof Klęczar - Burmistrz Gminy Kęty,
Pan Rafał Ficoń - I Zastępca Burmistrza Gminy Kęty,
Pan Bogdan Miszczak - producent filmu poświęconego twórcy polskiego i światowego przemysłu naftowego „Łukasiewicz – nafciarz romantyk”

Na początku uroczystego spotkania Pani Dyrektor Maria Koperska przedstawiła znakomitych gości i przypomniała o celach przeprowadzonego konkursu. Udział w konkursie to nie tylko edukacja ekologiczna, ale również rozbudzanie kreatywności, motywacja dzieci i młodzieży do twórczego działania. Te cechy umożliwiają osiągnięcie sukcesu.

Następnie głos zabrał Pan Burmistrz Krzysztof Klęczar, który został ciepło powitany przez całą społeczność szkolną. W swoim przemówieniu Pan Burmistrz zaznaczył, że trzeba zmieniać świat wokół siebie na lepszy, by miejsce w którym żyjemy stało się piękniejsze.
Wyraził nadzieję, że działania proekologiczne realizowane w projekcie doprowadzą do zmiany stylu życia na bardziej odpowiedzialny.
Niezwykle miłe przemówienie wygłosił Pan Robert Samek, który podziękował wszystkim uczestnikom i organizatorom konkursu za zaangażowanie i pomysłowość. Dzieląc się swoim doświadczeniem
i wiedzą podkreślił, że działania ekologiczne można prowadzić i na małą i na dużą skalę, zbierając i zabezpieczając odpady szkodliwe dla środowiska, jak np. oleje przepracowane.

Wesołym akcentem spotkania był występ teatrzyku dziecięcego przygotowanego przez klasę IIIc pod opieką Pani Alicji Gąsiorek. Dzieci przypomniały wszystkim zebranym, że to nie zwierzęta zostawiają w lasach śmieci, tylko ludzie.

Wszystkie podjęte w projekcie inicjatywy można było zobaczyć w przygotowanej prezentacji dokumentującej przebieg działań. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się umieszczone w prezentacji zdjęcia.
Kolejnym punktem uroczystego podsumowania Konkursu Ekologicznego było rozdanie nagród i wyróżnień. Każdy autor nagrodzonej pracy otrzymał dyplom oraz nagrodę ufundowaną przez Konsorcjum Olejów Przepracowanych z Jedlicza.

Kulminacyjnym momentem naszego szkolnego świętowania było złożenie podziękowań dla Konsorcjum Olejów Przepracowanych – Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S.A., które w imieniu firmy odebrał Pan Prezes Zarządu Robert Samek, za ufundowanie naszej społeczności dziesięciu tablic moderacyjnych, wytrzymałych, lekkich i dających możliwość łączenia się w segmenty. Tablice będą dla nas powierzchnią do wyrażania swojej kreatywności i wydajną przestrzenią do prezentowania swoich prac. Ułatwią nam przygotowanie wielu dekoracji podczas uroczystości szkolnych. Dziękujemy! Wyrażając swoją wdzięczność podarowaliśmy Konsorcjum pamiątkową statuetkę.

To nie był jeszcze koniec naszej uroczystości. Wysłuchaliśmy niezwykle ciekawej opowieści Pana Bogdana Miszczaka, producenta filmu pt. „ Łukasiewicz- nafciarz, romantyk” o kulisach powstawania filmu, poczuliśmy atmosferę planu filmowego. Społeczność uczniowska obejrzała film „ Łukasiewicz nafciarz, romantyk”. Film przybliżył nam sylwetkę Polaka uważanego za jednego z najbardziej innowacyjnych ludzi na świecie, twórcę przemysłu związanego z ropą naftową. Film pozostanie w zbiorach naszej Szkolnej Filmoteki, za co również gorąco dziękujemy
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE


Powrót