Aktualności

Program edukacyjny Dzieci Uczą Rodziców w klasach I-III w ZSP 3

Autor: Dorota Czaicka
Placówka: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Kętach 28.11.2019
Nadrzędnym celem każdej szkoły jest wszechstronny rozwój wychowanków. Jest to możliwe dzięki wdrażaniu aktywnych form kształcenia, stosowaniu ciekawych metod pracy i aktywizowaniu uczniów. Dlatego nasza placówka bierze udział w wielu dodatkowych programach edukacyjnych.
Jednym z programów dodatkowych, realizowanych w roku szkolnym 2019/2020, jest program „Dzieci Uczą Rodziców”. Program skierowany jest do uczniów z klas I-III. Celem tej akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa najmłodszych, wsparcie procesu edukacji poprzez wykorzystanie kreatywnych form przekazywania wiedzy, zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem akcji.
Pierwszą lekcją w zakresie realizacji treści programu, zorganizowaną przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, była lekcja „Niepodległa Polska”. Wychowanie młodych pokoleń w duchu wartości powinno się rozpocząć już od najmłodszych lat. Zanim ukształtuje się właściwa postawa patriotyczna, postawa wobec Ojczyzny jako całości, która dla dziecka jest często pojęciem abstrakcyjnym, musimy kształtować przywiązanie do symboli narodowych, obyczajów i ludzi z różnych grup społecznych.
W czasie listopadowej lekcji, poruszającej tematykę związaną z historią Polski, uczniowie mieli możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej obrazującej, w przystępny dla dzieci sposób, najważniejsze symbole Naszego Kraju. Lekcja stanowiła powtórzenie wiadomości dla uczniów, którzy zgodnie z założeniami podstawy programowej uczą się w szkole zagadnień związanych z historią Polski, a także szacunku i miłości do Ojczyzny. W czasie prezentacji dzieci utrwaliły wiedzę dotyczącą symboli narodowych, dowiedziały się kim byli ojcowie polskiej niepodległości, przypomniały sobie „Katechizm polskiego dziecka”, a także starały się zrozumieć, czym tak naprawdę jest patriotyzm. Ciekawym elementem zajęć było tworzenie godła z wykorzystaniem różnych technik artystycznych, a także kolorowanie przygotowanej przez organizatora karty pracy. Karty pracy dzieci zabrały do domów w celu podzielenia się z rodzicami wiedzą dotyczącą historii Polski.
W czasie trwania roku szkolnego zostaną przeprowadzone kolejne lekcje w ramach akcji „Dzieci Uczą Rodziców”.
Urszula Żak


Powrót