Aktualności

Egzamin z Nową Erą w ZSP 3

Autor: Dorota Czaicka
Placówka: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Kętach 28.11.2019
20 listopada 2019 r. dla ósmoklasistów w ZSP nr 3 w Kętach nadszedł czas sprawdzenia wiedzy i umiejętności zdobytych na lekcjach języka polskiego. Dzisiaj młodzi ludzie przystąpili do pisania próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z tego przedmiotu.
Testy egzaminacyjne przygotowało wydawnictwo Nowa Era, a spokój i pełną procedurę zapewniła Szkolna Komisja Egzaminacyjna. Uczniowie pracowali 120 minut w nowej części naszej szkoły, więc nikt nie przeszkadzał im w skupieniu uwagi na zadaniach testowych. Analizowali i interpretowali wiersz Aleksandra Błoka w tłumaczeniu Jana Lechonia pt.: „ Starzec”. Pisali ogłoszenie o spotkaniu z członkami lokalnego Klubu Seniora na temat „ Młodość dawniej – Młodość dzisiaj”. Zatem temat wiązał się z motywem przemijania. Poznali ciekawy tekst Bogdana de Barbaro „ Dość odwagi”. Sprawdzono także ich wiedzę z lektury obowiązkowej i nauki o języku. Ostatnie zadanie wymagało napisania rozprawki i opowiadania twórczego, oba tematy podkreślały konieczność odwołania się do lektur obowiązkowych, co skłania do refleksji, że lektury należy czytać.
Młodzi ludzie bardzo poważnie i dojrzale potraktowali próbny egzamin, zdawali sobie sprawę, że to ważne wydarzenie. Ubrani na galowo, zmobilizowani do działania z lekką dozą ciekawości oczekiwali na test. Po zakończeniu pracy stwierdzili, że zadania były interesujące, a oni umiejętnie wykorzystali swoją wiedzę i czas przeznaczony na rozwiązania, więc nie obawiają się złych wyników. To dobrze, że mają poczucie, iż są przygotowani do egzaminu, a wiadomo, braki, jeżeli będą, zdążą jeszcze uzupełnić do kwietnia 2020 roku. Jutro test z matematyki, a w piątek z języków obcych. Życzymy powodzenia.
Renata KurzydłoPowrót