Aktualności

Zdrowe odżywianie w ZSP 3

Autor: Dorota Czaicka
Placówka: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Kętach 01.12.2019
W klasie IIa i IIb realizowany był projekt edukacyjny "Zdrowe odżywianie". Celem projektu było kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez właściwe zachowania, przyzwyczajenia i nawyki prozdrowotne. Uczestnicy projektu korzystali z różnych źródeł informacji w tym Internetu oraz ze zgromadzonych w bibliotece lub we własnych zbiorach czasopism i książek.
Uczniowie poprzez różne metody i formy pracy doskonalili umiejętności pracy w grupie, utrwalali pojęcia związane z prawidłowym odżywianiem oraz umiejętności praktyczne: reklamę promującą nawyki zdrowego odżywiania, przygotowanie plakatów na temat witamin, talerz zdrowego odżywiania. Drugoklasiści biorąc udział w projekcie wykazali się zdyscyplinowaniem i odpowiedzialnością. Byli bardzo aktywni w podejmowaniu działań edukacyjnych. Projekt dał im możliwość wykazania się w sposób twórczy pod względem myślenia i działania, dzięki czemu stali się bardziej samodzielni i kreatywni w zdobywaniu wiedzy. Uwrażliwiał ich na kwestię odpowiedzialności za własne zdrowie i życie. Praca metodą projektu pomagała także integrować dzieci, uczyła współpracy.
Natalia Sordyl
Małgorzata Adamek


Powrót